DES­PRE MANSARDĂ

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: într-o zo­nă cen­tra­lă și li­niști­tă a Bu­cu­rești­u­lui Lo­ca­tari: doi ti­neri plini de ener­gie și op­ti­mism

Sti­lul ame­na­jă­rii: sti­lul nor­dic es­te do­mi­nant în ame­na­ja­re, dar es­te com­bi­nat cu ac­cen­te in­dus­tria­le, da­te de că­ră­mi­da apa­ren­tă, be­cu­ri­le cu fi­la­ment și la­voa­rul din be­ton apa­rent.

Bu­get: bu­ge­tul alo­cat a fost în jur de

8.000 eu­ro, in­clu­zând mo­bi­li­e­rul, fi­ni­sa­je­le, obi­ec­te­le sa­ni­ta­re și ac­ce­so­ri­i­le, fă­ră elec­tro­cas­ni­ce și ma­no­pe­ră pen­tru mon­ta­jul fi­ni­sa­je­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.