DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: într-o clă­di­re con­stru­i­tă în se­co­lul al XIII-LEA, si­tua­tă în cel mai ve­chi car­ti­er din Bar­ce­lo­na, El Born

Su­pra­față: 65 mp Pro­pri­e­ta­ra: o tână­ră ita­lian­că spe­cia­li­za­tă în in­dus­tria mo­dei Pro­vo­ca­rea: tran­sfor­ma­rea ra­di­ca­lă a unei pro­pri­e­tăți pră­fu­i­te într-o lo­cu­i­nță mo­der­nă, cu no­te sti­lis­ti­ce vi­bran­te Pi­e­sa-cheie a proi­ec­tu­lui: cor­pul de de­po­zi­ta­re re­a­li­zat pe co­man­dă, ce des­par­te ho­lul de la in­tra­re de li­ving

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.