DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: în com­ple­xul Li­zi­e­ra, si­tuat în Bu­cu­rești

Su­pra­față: apar­ta­men­tul are trei ca­me­re și mă­soa­ră 150 mp.

Tip de in­ves­tiție: a fost cum­pă­rat cu sco­pul închi­ri­e­rii până în mo­men­tul în ca­re pro­pri­e­ta­rii, sta­bi­liți în străi­nă­ta­te, se vor mu­ta aici.

Sta­di­ul cum­pă­ră­rii: a fost achi­ziți­o­nat com­plet fi­ni­sat, arhi­tec­tu­lui Lau­re­nțiu Stă­nes­cu re­venin­du-i sar­ci­na mo­bi­lă­rii și ac­ce­so­ri­ză­rii com­ple­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.