MO­DEL VER­SA­TIL

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Pen­tru ce­le mai exi­gen­te gus­turi și pen­tru cei ca­re sunt în pas cu tren­du­ri­le le­ga­te de do­ta­rea că­mi­ne­lor mo­der­ne re­co­man­dăm pu­ri­fi­ca­to­rul de aer cu teh­no­lo­gie ja­po­ne­ză Plas­ma­clus­te­ri­on KC G60 EU-W.

Aces­ta eli­mi­nă mi­ro­su­ri­le, bac­te­ri­i­le și vi­ru­su­ri­le din aer prin ab­sor­bția lor, într-un timp scurt, și umi­di­fi­că ae­rul din încă­pe­rea în ca­re es­te fo­lo­sit. Su­pra­fața ca­me­rei tre­bu­ie să fie de ma­xi­mum 50 mp. Apa­ra­tul es­te do­tat cu sen­zori in­te­li­ge­nți de lu­mi­nă și de mișca­re. Prețul re­co­man­dat es­te de 3.699 lei la dis­tri­bu­i­to­rii Sharp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.