CUM ÎNTREȚII CO­RECT MA­TE­RIA­LE­LE NA­TU­RA­LE

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Re­zis­te­nța în timp a unor pla­cări din lemn ma­siv sau din di­ver­se ti­puri de pia­tră, pre­cum și fru­mu­sețea aces­to­ra de­pind și de so­luți­i­le fo­lo­si­te la cu­răța­rea și pro­te­ja­rea lor. Pe­ri­o­di­ci­ta­tea și ma­ni­e­ra de apli­ca­re sunt ex­trem de im­por­tan­te pen­tru păs­tra­rea aces­to­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.