SI­TUAȚII EX­CE­PȚI­O­NA­LE

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Oni­xul es­te un ma­te­rial spec­ta­cu­los, da­că știi să îl pui în va­loa­re cu aju­to­rul unor sur­se de lu­mi­nă ca­re să-i evi­de­nți­e­ze vena­tu­ri­le. O ast­fel de pla­ca­re, pe cât de preți­oa­să pa­re la pri­ma ve­de­re, pe atât de ușor es­te de întreți­nut. Pe­ri­o­dic va tre­bui doar să cu­reți su­pra­fața cu o cârpă ume­dă moa­le, pen­tru a nu mă­tui ma­te­ria­lul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.