RE­ZIS­TE­NȚĂ ÎN TIMP

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Fru­mu­sețea unei pi­e­tre po­roa­se, pre­cum es­te cal­ca­rul, nu es­te ușor de me­nți­nut, dar nici im­po­si­bil. La pe­ri­oa­de re­la­tiv scur­te, de cir­ca pa­tru luni, înde­păr­te­a­ză pra­ful de pe un pe­re­te pla­cat cu pia­tră de cal­car și pro­te­je­a­ză su­pra­fața cu o so­luție spe­cia­lă. Îți re­co­man­dăm să aplici Pro­tec­ta – lac pen­tru pia­tră, de la Po­li­co­lor. Prețul aces­tui pro­dus es­te de 54 lei/cu­tia de 2,5 l pe www.de­de­man.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.