SU­PRA­FEȚE PICTATE

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

În ca­zul în ca­re în lo­cu­i­nța ta se re­gă­sesc ele­men­te de­co­ra­ti­ve pictate ma­nual, aces­tea tre­bu­ie cu­răța­te pe­ri­o­dic pen­tru ca nua­nțe­le să-și păs­tre­ze in­ten­si­ta­tea. Fo­lo­sește So­luție pen­tru cu­rățat ta­blo­uri de la Win­sor New­ton. Cos­tă 76 lei/ 500 ml pe www.pic­tor­shop.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.