PRE­ZE­NȚĂ NO­BI­LĂ

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Înain­te de mon­ta­re, lam­bri­u­ri­le din lemn tre­bu­ie aco­pe­ri­te cu o so­luție fun­gi­ci­dă și in­sec­ti­ci­dă, pre­cum Bo­che­mit Opti­mal For­te, al că­rei preț e de 65 lei/bi­do­nul de 1 l pe www.de­po­sib.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.