ATE­NȚIE LA UME­ZE­A­LĂ!

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Es­te ade­vă­rat că, pe lângă ele­ga­nța sa, o par­do­se­a­lă din lemn îți ofe­ră și plă­ce­rea de a păși pe o su­pra­față cal­dă. Da­că ale­gi un ast­fel de ma­te­rial în baie, es­te im­por­tant să știi că lem­nul tre­bu­ie im­per­me­a­bi­li­zat de do­uă ori pe an, cel puțin, în fun­cție de umi­di­ta­tea din încă­pe­re. Noi îți re­co­man­dăm Baiț im­per­me­a­bi­li­zant mat, ca­re poa­te fi achi­ziți­o­nat de pe www.tra­ta­men­te-lemn. ro, la prețul de 49 lei/ bi­do­nul de 1 l.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.