Me­li Me­lo Pa­ris a des­chis do­uă noi ma­ga­zi­ne Me­li Me­lo De­co

Casa Lux - - Evenimente -

Me­li Me­lo Pa­ris a des­chis re­cent do­uă noi ma­ga­zi­ne Me­li Me­lo De­co, unul în Sun Pla­za Bu­cu­rești și altul în Ga­lați Shopping Cen­ter, aces­ta din ur­mă cu struc­tu­ră de de­par­tment sto­re. Întins pe o su­pra­față de 140 mp, no­ul ma­ga­zin din Sun Pla­za Bu­cu­rești are o se­le­cție ex­trem de bo­ga­tă și va­ria­tă a obi­ec­te­lor de de­cor și mic mo­bi­li­er. Cu aces­te noi des­chi­deri, nu­mă­rul de ma­ga­zi­ne Me­li Me­lo De­co din ța­ră es­te de opt, ce­le­lal­te fi­ind pla­sa­te în Park La­ke Mall, Me­ga Mall, Bu­cu­rești Mall, în ga­le­ri­i­le co­mer­cia­le Orhi­de­ea și Au­chan Ti­tan, pre­cum și în Ci­ty Park

Con­sta­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.