PEN­TRU MICII GRĂDINARI

Casa Lux - - Evenimente -

Roși­i­le cher­ry cresc în ci­reși? Roz­ma­ri­nul es­te roz? De acum, cei mici își vor pu­tea răs­pun­de sin­guri la ast­fel de între­bări, des­co­pe­rind Mi­ca mea gră­di­nă de la Li­dl. La cum­pă­ră­turi de mi­ni­mum 50 de lei sau la achi­ziți­o­na­rea unu­ia din­tre pro­du­se­le spe­cial sem­na­li­za­te la raft, pri­mești au­to­mat unul din­tre ce­le 16 mini-kit-uri cu plan­te sur­pri­ză, pe ca­re co­pi­ii le pot să­di și îngri­ji. În plus, pen­tru a-ți or­ga­ni­za mai bi­ne gră­di­na, la Li­dl vei gă­si și o tă­viță pen­tru ră­sa­duri, ală­turi de mini-us­ten­si­le pen­tru gră­di­nă­rit. Cam­pa­nia es­te va­la­bi­lă înce­pând cu 21 mai, în li­mi­ta sto­cu­lui dis­po­ni­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.