O NO­UĂ GA­MĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Ele­ga­nță fă­ră com­pro­mi­suri, ver­sa­ti­li­ta­te și mul­ti­fun­cți­o­na­li­ta­te, așa se pre­zin­tă cu­nos­că­to­ri­lor de fi­ne cu­i­si­ne noi­le echi­pa­men­te Mi­e­le din ga­ma Smar­tli­ne. De­di­ca­tă bu­că­ta­ri­lor ama­tori sau ce­lor cu ste­le Mi­che­lin, va­ri­e­ta­tea de echi­pa­men­te in­clu­de pli­te cu in­du­cție, Tep­pan Ya­ki, ochi­uri cu gaz, in­du­cție wok și ho­te. Împreu­nă for­me­a­ză un ade­vă­rat cen­tru de gă­tit, ca­re eli­mi­nă gra­nițe­le din­tre bucătărie și res­tul ca­sei. Pi­e­sa cen­tra­lă a aces­tui an­sam­blu es­te, în mul­te ca­zuri, o pli­tă cu in­du­cție, cu lăți­mea de 60 cm, ală­turi de ca­re pot fi mon­ta­te o ho­tă și alte mo­du­le, ce pot fi am­pla­sa­te pe am­be­le la­te­ra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.