Ma­rie Clai­re SHOES FIRST

Casa Lux - - Agenda Casa Lux -

Pen­tru că ediția noas­tră de apri­lie a fost de­di­ca­tă pan­to­fi­lor, am vrut să săr­bă­to­rim ală­turi de pri­e­te­nii Ma­rie Clai­re. O di­mi­neață înso­ri­tă de primăvară, în ca­re ne-am bu­cu­rat de gus­tări de­li­ci­oa­se și, mai ales, de întâlni­rea cu oa­meni dra­gi. Par­te­ne­rii brun­ch-ului nos­tru au fost Bu­cu­rești Mall, AQUA Car­pa­ti­ca, Ro­se Ma­ry, res­tau­ran­tul Gar­gan­tua, Mis­ce­la D’oro și M FLOWER LAB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.