Altfel de ra­dia­tor

Casa Lux - - Tendinte -

În zi­le­le noas­tre, de­sig­ne­rii de obi­ect rein­ven­te­a­ză aproa­pe ori­ce lu­cru ba­nal, iar ra­dia­toa­re­le de baie se înscriu în ace­as­tă ten­di­nță. Eli­sa Gi­o­van­noni a cre­at pen­tru Tu­bes ra­dia­to­rul Sca­let­ta, ca­re se re­mar­că nu doar prin de­sign, ci și prin cu­loa­re. Es­te re­a­li­zat din alu­mi­niu și poa­te fi cum­pă­rat de la A[r]te­li­er De­sign. Prețul de înce­put es­te de 3.908 lei și va­ria­ză în fun­cție de fi­ni­saj. L 48 x l 20 x h 139 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.