Coor­do­na­re de­co

Casa Lux - - Tendinte -

Când ale­gi de­co­rați­u­ni­le pen­tru ca­să, es­te im­por­tant să le coor­do­ne­zi din mai mul­te punc­te de ve­de­re. De exem­plu, poți op­ta pen­tru un set de pi­e­se cu ace­lași im­pri­meu, pre­cum mo­de­le­le din exem­plul ală­tu­rat. Aces­tea apa­rțin bran­du­lui Le­ne Bjer­re și pot fi cum­pă­ra­te de la Com­bic. Cos­tă între 57 lei și 270 lei/buc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.