DELICATĂ ȘI PLI­NĂ DE MISTER

Casa Lux - - Tendinte -

Moo­na­ti es­te o lam­pă cu as­pect li­ght, re­a­li­za­tă din hârtie ja­po­ne­ză, me­tal, sti­clă și si­li­con. A fost con­ce­pu­tă de Ingo Mau­rer pen­tru bran­dul omo­nim și es­te echi­pa­tă cu un sis­tem de ilu­mi­na­re cu Led-uri. Cu apa­re­nță fra­gi­lă, de obi­ect ar­ti­za­nal fin meșteșu­git, es­te un obi­ect me­nit să in­du­că o sta­re de calm și re­la­xa­re. Da­că te atra­ge, o poți co­man­da pe www.li­ght11.eu - preț 3.682 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.