Ele­ga­nța mar­mu­rei con­fe­ră o so­bri­e­ta­te ac­tua­lă

Casa Lux - - Tendinte -

O ma­să cu fi­ni­saj mar­mo­rat de­vi­ne ușor o pi­e­să de re­zis­te­nță în gră­di­nă sau pe te­ra­să. Ma­te­ra, cre­ația de­sig­ne­ru­lui Pao­la Na­vo­ne pen­tru bran­dul Bax­ter, es­te pre­gă­ti­tă pen­tru acest rol. Es­te re­a­li­za­tă din­tr-un ma­te­rial com­po­zit ce co­nți­ne mar­mu­ră (94%) și rășini. Mai mul­te de­ta­lii, pe www.bax­ter.it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.