For­me­le ieși­te din ti­pa­re, une­ori fu­tu­ris­te, ca­rac­te­ri­ze­a­ză cre­ați­i­le Tom Di­xon. Ulti­me­le pi­e­se lan­sa­te re­pre­zin­tă o no­uă con­fir­ma­re.

Casa Lux - - Tendinte -

Bird Chai­se es­te o rein­ter­pre­ta­re ul­tra­mo­der­nă și so­fis­ti­ca­tă a cla­si­cu­lui scaun-ba­lan­soar. Cu un for­mat mo­no­li­tic și un as­pect sculp­tu­ral, pi­e­sa cre­a­tă de Tom Di­xon es­te o apa­riție ca­re te sur­prin­de și te atra­ge ime­diat. Poți co­man­da obi­ec­tul la Intro, un­de cos­tă 15.500 lei. L 166 x l 50 x h 98 cm

IULIE 2018 /

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.