Lu­xul a de­venit un must-ha­ve pen­tru tot mai mul­te per­soa­ne și toc­mai de ace­ea bran­duri de pres­ti­giu, cum es­te și Bu­gat­ti, au in­tu­it ne­voia de glam și au lan­sat co­le­cții ac­ce­si­bi­le.

Casa Lux - - Tendinte -

Gla­mo­ur es­te o co­le­cție am­plă de ta­câmuri, con­ce­pu­tă ast­fel încât aces­tea să poa­tă fi fo­lo­si­te atât la me­se­le fru­ga­le, cu fa­mi­lia, cât și la ci­ne­le ele­gan­te, cu oas­peți si­man­di­coși. Pi­e­se­le pot fi co­man­da­te pe www.ca­sa­bu­gat­ti.it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.