Li­nii flu­i­de și un as­pect ima­cu­lat

Casa Lux - - Tendinte -

Anul aces­ta, de­sig­ne­rul Lu­ca Ni­chet­to a tran­sfi­gu­rat mi­ni­ma­lis­mul în for­me de in­spi­rație nai­vă. În ca­zul me­se­lor de ca­fea din co­le­cția La­to, a avut ca punct de ple­ca­re me­re­le ca­ra­me­li­za­te. Con­tras­tul din­tre du­ri­ta­tea ma­te­ria­le­lor fo­lo­si­te (oțel și mar­mu­ră) și for­ma ju­veni­lă dă far­mec și ori­gi­na­li­ta­te aces­tor pi­e­se. Prețul uneia es­te de 2.218 lei, la De­sign&af­ter. Dia­me­tru 40 x h 45/50 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.