De­sig­nul ele­gant, cu no­te atem­po­ra­le și cu tușe cro­ma­ti­ce ră­văși­toa­re par­ti­cu­la­ri­ze­a­ză cre­ați­i­le Ele­nei Sal­mis­tra­ro.

Casa Lux - - Tendinte -

Ma­sa de ca­fea Lok fa­ce par­te din por­to­fo­li­ul bran­du­lui My Ho­me și es­te un oma­giu adus for­me­lor de­să­vârși­te, ce au do­mi­nat sculp­tu­ra gre­ce­as­că an­ti­că. Pi­e­sa cos­tă 8.271 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) pe www.my­ho­me­col­lec­ti­on.it. Dia­me­tru 90 x h 40 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.