Ener­gie pu­ră

Casa Lux - - Tendinte -

Anul aces­ta se poartă im­pri­meu­ri­le lu­xu­rian­te sti­li­za­te. Da­că până de cu­rând ac­cen­tul era pus pe acu­ra­tețea pat­ter­nu­ri­lor, din ace­as­tă va­ră mo­de­le­le ve­ge­ta­le sunt tra­ta­te lu­dic, toc­mai pen­tru ca pri­vi­to­rul să ex­pe­ri­men­te­ze emoții pu­ter­ni­ce în pre­aj­ma unor pi­e­se cu un look de­bor­dant. În acest scop, bran­dul Har­le­qu­in pro­pu­ne țe­să­tu­ra din bum­bac Ama­ryl­lis, dis­po­ni­bi­lă prin La Mai­son. Cos­tă 288 lei/ml/ l 139 cm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.