DE­SIG­NE­RUL:

Casa Lux - - Case & Idei -

Apar­ta­men­tul fi­ind des­tul de mic, am va­lo­ri­fi­cat fi­e­ca­re co­lț. Am cre­at un as­pect con­ti­nuu al su­pra­feței de lo­cu­it, împă­rți­tă doar pa­rțial prin pe­reți în di­fe­ri­te zo­ne de in­te­res.

Di­e­go Re­vol­lo, ar­hi­tect și de­sig­ner de in­te­ri­or Tel.: +55 11 37 22 4605 www.di­e­go­re­vol­lo.com.br

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.