DECK IMPECABIL PE TE­RA­SĂ SAU LÂNGĂ APĂ

Poți re­crea o par­te din de­co­rul de vacanță de pe un de­bar­ca­der sau de lângă une­le pis­ci­ne de stați­u­ne. La­me­le din lemn ma­siv, din ma­te­ria­le com­po­zi­te sau PVC sunt dis­po­ni­bi­le, în fun­cție de exi­ge­nțe sau de bu­get, pen­tru o par­do­se­a­lă cu as­pect ine­ga­la­bil.

Casa Lux - - Grădina și Terasa -

es­te re­zis­tent și are un look exo­tic. Cu mo­de­lul Deck6, de la Bo­le­floor, vei apre­cia atât nua­nțe­le atră­gă­toa­re, cât și for­ma­tul pla­nșe­lor, cu lăți­mi di­fe­ri­te. L 240 x l 10-19 cm (gro­si­me

2,5 cm) • Preț la ce­re­re • www.bo­le.eu

des­chi­se și pe te­ra­să sau pe pla­ja pis­ci­nei. O poți fa­ce cu pla­nșe­le Kol­lin, brand pur na­tur, re­a­li­za­te din lemn ma­siv – ese­nță Do­u­glas. Sunt dis­po­ni­bi­le cu gro­si­mi de 26 sau 35 mm. Di­men­si­uni va­ria­te • Preț la ce­re­re • pur­na­tur.com

LEM­NUL DIN ESE­NȚE TROPICALE OPTEAZĂ PEN­TRU CU­LORI NEU­TRE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.