STIL MODERN, CU AC­CEN­TE POP ART

O ca­să cu etaj și su­pra­față de 200 mp, si­tua­tă în Bu­cu­rești, a fost ame­na­ja­tă într-un stil modern și ti­ne­resc. Inter­venți­i­le pop art pun în va­loa­re pi­e­se­le de ar­tă și con­fe­ră spați­u­lui un aer avan­gar­dist.

Casa Lux - - Dosar Casa Lux -

Ar­hi­tec­tul are mi­si­u­nea de a gândi atât ex­te­ri­o­rul, cât și in­te­ri­o­rul unei ca­se. Un ar­hi­tect poa­te fi un ar­tist, dar un ar­tist nu poa­te fi un ar­hi­tect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.