PROTEJEAZĂ-TE DE SOA­RE

Casa Lux - - Evenimente -

Sen­si­te­lial es­te o ga­mă de pro­du­se de pro­te­cție so­la­ră ri­di­ca­tă, cu ecra­ne mi­ne­ra­le, fil­tre or­ga­ni­ce și ex­tract de pu­dră de per­le. Pu­dra de per­le es­te 100% na­tu­ra­lă, hi­dra­te­a­ză pi­e­lea și pre­vi­ne îmbă­trâni­rea. Pro­du­se­le Sen­si­te­lial nu co­nțin par­fum, pa­ra­beni, sunt fo­tos­ta­bi­le și re­zis­ten­te la apă. Ga­ma cu­prin­de pro­du­se po­tri­vi­te pen­tru fi­e­ca­re tip de pi­e­le și pen­tru între­a­ga fa­mi­lie. Pen­tru o pro­te­cție op­ti­mă, pro­du­se­le Sen­si­te­lial se apli­că cu 30 de mi­nu­te înain­te de ex­pu­ne­rea la soa­re. Aflați mai mul­te in­for­mații de pe www.mag­ni­fi­ques­kin.ro și https://www.fa­ce­book.com/ Mag­ni­fi­ques­kin­ro­ma­nia/.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.