Mar­cel Wan­ders ve­de de­sig­nul de obi­ect din toa­te per­spec­ti­ve­le, iar ca­na­pe­aua Char­les­ton es­te do­va­da.

Casa Lux - - Tendinte -

Char­les­ton es­te o pi­e­să în ca­re ex­cla­mația „wow” își re­gă­sește 100% sem­ni­fi­cația. Ca­na­pe­aua es­te des­ti­na­tă ce­lor mai non­con­for­miști, are struc­tu­ră me­ta­li­că și ta­pițe­rie din pi­e­le și se află în por­to­fo­li­ul bran­du­lui Moooi. În Ro­mânia es­te dis­po­ni­bi­lă prin A[r]te­li­er De­sign, la prețul de 43.345 lei. L 128 x l 40 x h 222 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.