Li­ber la gră­di­nă­rit

Casa Lux - - Tendinte -

Es­te pe­ri­oa­da în ca­re flo­ri­le își eta­le­a­ză grația în toa­tă splen­doa­rea. Ampla­se­a­ză-le în ghi­ve­ce pe mă­su­ra fru­mu­seții lor, pen­tru a le su­sți­ne gin­gășia. Mo­de­lul din ima­gi­ne se nu­mește Ja­va, es­te re­a­li­zat din po­li­răși­nă, fi­bră de sti­clă și ci­ment și cos­tă 145 lei la ma­ga­zi­nul Mo­bex­pert. Dia­me­tru 34 x h 31 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.