LUMINĂ DE AM­BI­ENT DIFUZĂ

Casa Lux - - Tendinte -

Un re­ci­pi­ent lu­mi­nos te va ur­ma ori­un­de, pe te­ra­să, pe mar­gi­nea pis­ci­nei sau în gră­di­nă. Lam­pa mo­bi­lă Bar­rel 3049, brand Man­tra, es­te un obi­ect mul­ti­fun­cți­o­nal ce in­clu­de și un di­fu­zor de mu­zi­că. Re­gla­je­le pen­tru so­nor și am­bia­nță lu­mi­noa­să pot fi fă­cu­te de la dis­ta­nță prin te­le­fon/ta­ble­tă, grație co­ne­xi­u­ni­lor Blue­tooth asi­gu­ra­te. Mai mul­te de­ta­lii poți afla pe www.man­trai­lu­mi­na­ci­on.com. Dia­me­tru 22 x h 31,5 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.