Un su­port de plan­te ori­gi­nal

Casa Lux - - Tendinte -

Mai mult de­cât un spa­li­er ine­dit pen­tru plan­te agăță­toa­re, SOPHIE plan­ted es­te și un corp de ilu­mi­nat im­po­zant pen­tru o te­ra­să spați­oa­să. A fost re­a­li­zat din me­tal de de­sig­ne­rul Henri Gar­bers pen­tru bran­dul las­fe­ra. Es­te dis­po­ni­bil cu mai mul­te fi­ni­sa­je și are prețul de 8.780 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) da­că îl co­man­zi pe www.las­fe­ra.de. Dia­me­tru 75 x h 145 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.