DE INSPIRAȚIE MA­RI­NĂ

Casa Lux - - Tendinte -

Scau­nul Ca­nal, sem­nat de de­sig­ne­rul Lu­ca Ni­chet­to pen­tru Moooi es­te in­spi­rat de băr­ci­le tra­diți­o­na­le veneți­e­ne. Aces­ta es­te re­a­li­zat pe struc­tu­ră me­ta­li­că, iar ta­pițe­ria sa es­te din­trun ma­te­rial tex­til ele­gant.

Cos­tă 8.900 lei la A[r]te­li­er De­sign. L 66 x l 40 x h 85 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.