Noi po­vești des­pre aca­să

Casa Lux - - Evenimente -

Ca­ta­lo­gul IKEA 2019 este aici pen­tru a su­sți­ne di­ver­si­ta­tea și pen­tru a răs­pun­de ne­voi­lor, une­ori foar­te di­fe­ri­te, pe ca­re le avem în viața de zi cu zi aca­să. Șap­te lo­cu­i­nțe, fi­e­ca­re cu pro­pria po­ves­te, dar ca­re încep din ace­lași loc: do­ri­nțe și sti­luri de viață di­fe­ri­te ca­re se îmbi­nă ar­mo­ni­os. No­ul ca­ta­log IKEA săr­bă­to­rește viața aca­să cu toa­te pro­vo­că­ri­le, ten­si­u­ni­le, ne­voi­le și vi­su­ri­le ei. Ca­ta­lo­gul are apro­xi­ma­tiv 300 de pa­gini, este tra­dus în 37 de lim­bi și dis­tri­bu­it în 50 de țări și este cea mai ma­re pu­bli­cație im­pri­ma­tă 100% pe hârtie cer­ti­fi­ca­tă Fo­rest Ste­war­dship Co­un­cil™.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.