ELEGANŢĂ CLASICĂ PE PLAJA OCEANULUI

Casa Mea - - NOTA EDITORULUI -

Par­ce­la pe ca­re ur­ma să fie ri­di­ca­tă ca­sa unui cu­plu de ti­neri ac­ti­vi, ce aştep­tau un co­pil, era si­tua­tă în Long Island, o zo­nă ce fa­ce par­te din cel mai ma­re oraş ame­ri­can, New York, si­tua­tă la doar o ju­mă­ta­te de ki­lo­me­tru dis­tan­ţă de ves­ti­tul Man­hat­tan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.