PONT

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ -

Pen­tru a te bu­cu­ra de un spațiu ră­co­ros, ca­re să te tran­spu­nă cu toa­te sim­ţu­ri­le în uni­ver­sul de la ma­lul mă­rii, nu tre­bu­ie să vop­sești toți pe­reții în al­bas­tru. Es­te su­fi­ci­ent să asi­guri un fun­dal des­chis la cu­loa­re, alb sau crem, și să adau­gi în ame­na­ja­re câte­va ele­men­te bleu­ma­rin – pi­e­se de mo­bi­li­er, ac­ce­so­rii și de­co­rați­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.