PONT

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ -

Cli­pe­le pe­tre­cu­te la ma­lul mă­rii nu sunt ni­ci­o­da­tă de ajuns. Ori­cât de lung ar fi con­ce­di­ul, du­pă ce re­vii acasă, înce­pi să te gândești cu nos­tal­gie la „al­bas­trul in­fi­nit”. Ca să-ți mai astâmperi do­rul de ma­re, te sfă­tu­im să re­a­li­ze­zi în re­gie pro­prie un obi­ect ca­re să te du­că cu gândul la apa turcoaz. De exem­plu, poți fa­ce o vei­o­ză de in­spi­rație ma­ri­nă, ca cea din ima­gi­ne. Ai ne­voie de o gă­le­tu­şă din me­tal vop­si­tă în cu­loa­rea va­lu­ri­lor, de un aba­jur din pânză, re­cu­pe­rat de la o vei­o­ză mai ve­che sau cum­pă­rat de la ma­ga­zin, și de pi­e­tri­ce­le­le şi scoi­ci­le pe ca­re le-ai adu­nat în va­ra asta de pe plajă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.