IDEE

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ -

Trun­chi­u­ri­le și ra­mu­ri­le de mes­te­a­căn sunt foar­te de­co­ra­ti­ve, da­to­ri­tă cu­lo­rii și tex­tu­rii scoa­rței, așa că tot mai mu­lți de­sig­neri le in­te­gre­a­ză în proi­ec­te­le lor. O idee foar­te fru­moa­să, pe ca­re o poți pu­ne ușor în apli­ca­re, es­te să aduci uni­ver­sul pă­du­rii în zo­na di­nin­gu­lui prin in­ter­me­di­ul unei cren­gi de mes­te­a­căn sus­pen­da­tă dea­su­pra me­sei și pre­vă­zu­tă cu o in­sta­lație de lu­mini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.