Ce ne PLACE

Casa Mea - - INSPIRAȚIE -

Fo­to­ta­pe­tul ales pen­tru camera băi­e­ţe­lu­lui es­te un ele­ment de decor ce adu­ce pa­ta de cu­loa­re ne­ce­sa­ră în ame­na­ja­re, fi­ind to­to­da­tă un in­stru­ment de învă­ţa­re pen­tru vi­i­to­rul şco­lar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.