ATUURI

Casa Mea - - INSPIRAȚIE -

Fe­lul cum ar­hi­tec­ţii au op­ti­mi­zat fi­e­ca­re me­tru al pro­pri­e­tă­ţii, ob­ţi­nând o lo­cu­in­ţă con­for­ta­bi­lă, dar şi o cur­te in­ti­mă, es­te o ma­re reu­şi­tă, de ca­re se bu­cu­ră to­ţi mem­brii fa­mi­li­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.