ATUURI

Casa Mea - - FOCUS -

Acri­lul poa­te fi cu­ră­ţat uşor, fo­lo­sind un de­ter­gent nea­bra­ziv. De ase­me­nea, ur­me­le de apă dis­par ime­diat de pe ace­as­tă suprafaţă da­că o șter­gi cu o cârpă moa­le.

Acri­lul es­te atât pu­ter­nic, cât și ușor. Apoi, es­te mai ier­tă­tor în caz să alu­neci și ca­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.