PONT

Casa Mea - - FOCUS -

Un sistem de se­cu­ri­ta­te in­te­li­gent pre­su­pu­ne o in­ves­ti­ţie pe mă­su­ră, însă to­to­da­tă îţi ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea să ve­zi de pe te­le­fo­nul tău, din ori­ce co­lț al lu­mii te-ai afla, ce se întâmplă la ti­ne acasă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.