ATUURI

Casa Mea - - ÎN JURUL CASEI -

La achi­zi­ţi­o­na­rea unui proiect mo­du­lar, pri­meş­ti pla­nul de plan­ta­re de ca­re ai ne­voie la exe­cuție, o si­mu­la­re foto re­a­lis­tă cu gru­pul de plante, fișe de pre­zen­ta­re cu fi­e­ca­re spe­cie la vârsta plan­tă­rii și la ma­tu­ri­ta­te, ală­turi de alte ce­ri­nțe spe­ci­fi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.