PRO­TE­CȚIE SOLARĂ chiar și pen­tru cea mai sen­si­bi­lă pi­e­le

Casa Mea - - INFO -

Ne bu­cu­răm de zi­le­le se­ni­ne, de vre­mea căl­du­roa­să și de mângâi­e­rea ra­ze­lor soa­re­lui, dar to­to­da­tă ştim că ra­diați­i­le UV sunt ex­trem de no­ci­ve pen­tru cei cu pi­e­lea foar­te sen­si­bi­lă, cau­zând îmbă­trâni­re pre­ma­tu­ră, pe­te pig­men­ta­re, fo­to­der­ma­to­ze şi, în timp, chiar tu­mori cu­ta­na­te. Es­te ex­trem de im­por­tan­tă apli­ca­rea unui pro­dus cu pro­te­cție solară nu nu­mai la plajă, ci și în plim­bă­ri­le de zi cu zi. Cum se poa­te bu­cu­ra de soa­re chiar și cea mai sen­si­bi­lă pi­e­le? Cu for­mu­le der­ma­to­cos­me­ti­ce ri­gu­roa­se, dez­vol­ta­te în strânsă co­la­bo­ra­re cu me­di­cii der­ma­to­lo­gi! Astfel a luat naște­re Sen­si­te­lial, o ga­mă de pro­du­se cu pro­te­cție solară ri­di­ca­tă, cu ecra­ne mi­ne­ra­le, fil­tre or­ga­ni­ce și ex­tract de pu­dră de per­le 100% na­tu­ra­lă. Pro­du­se­le Sen­si­te­lial nu co­nțin par­fum, pa­ra­beni, sunt fo­tos­ta­bi­le și re­zis­ten­te la apă. Gama cu­prin­de: Sen­si­te­lial Cre­mă SPF 50+ pen­tru pi­e­le fra­gi­lă și sen­si­bi­lă la soa­re, pre­dis­pu­să la in­to­le­ra­nță solară (ur­ti­ca­rie solară, fo­to­der­ma­to­ze); Sen­si­te­lial Gel SPF 50 pen­tru ten gras și cu ten­di­nță ac­nei­că; Sen­si­te­lial Cre­mă co­lo­ra­tă SPF 50+ (nua­nță au­rie) pen­tru pi­e­le fra­gi­lă și sen­si­bi­lă la soa­re, pi­e­le des­chi­să la cu­loa­re sau cu in­to­le­ra­nță la soa­re (ur­ti­ca­rie solară) și fo­to­der­ma­to­ză; Sen­si­te­lial Spray de pro­te­cție solară SPF 30, des­ti­nat între­gii fa­mi­lii, po­tri­vit pen­tru pi­e­lea sen­si­bi­lă şi fra­gi­lă a co­pi­i­lor, pen­tru cea a adul­ţi­lor și pen­tru pi­e­lea in­to­le­ran­tă.

Află mai mul­te in­for­mații pe WWW.MAGNIFIQUESKIN.RO și de pe pa­gi­na de Fa­ce­book, HTTPS://WWW.FA­CE­BOOK.COM/MAGNIFIQUESKINROMANIA/

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.