CALENDAR 2018

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Gă­seş­ti no­u­tă­ţi şi chi­li­pi­ruri la prin­ci­pa­le­le târguri şi ex­po­zi­ţii din do­me­ni­ul plan­te­lor şi gră­di­nă­ri­tu­lui din Ro­mânia.

08-11.03: Expo Flo­wers & Gar­den, Bu­cu­rești. www.ex­po­flo­wers.ro

08-11.03: Ambi­ent Expo, Ro­mex­po Bu­cu­rești. www.ambi­ent-expo.ro

21-25.03: Expo flori, Ti­mișoa­ra. www.cciat.ro

22-25.03: Târg de mo­bi­lă, Con­sta­nța. www.cci­na.ro

12-15.04: Ca­sa & Ambia­nța, Bis­trița. www.cciabn.ro

13-15.04: Ho­me & De­co, ediția a XI-a, Iu­li­us Mall Ti­mișoa­ra. www.ex­po­ti­mi­soa­ra.ro

19-21.04: Pa­ra­di­sul flo­ri­lor, Me­he­di­nți. www.cciamh.ro

19-22.04: Târgul pri­mă­ve­rii, Arad. www.tar­gul­pri­ma­ve­rii.ro

20-22.05: Sim­fo­nia la­le­le­lor, Pi­tești. www.sim­fo­nia­la­le­le­lor-pi­tes­ti.ro

01-30.05: Ambia­nță-Ra­fi­na­ment-Stil, Ploi­ești. www.cciph.ro

03-06.05: Expo Flo­rex, Cluj-Na­po­ca. www.expo-tran­sil­va­nia.ro

03-06.05: ExpoAgroUtil, Con­sta­nța. www.cci­na.ro

04-06.05: Ca­să și grădină, Hu­ne­doa­ra. www.hu­ne­doa­ra­bu­si­ness.com

09-13.05: Dol­jCon­struct, Crai­o­va. www.ccidj.ro

16-18.05: Sa­lo­nul de Con­stru­cții și Arhi­tec­tu­ră, Slo­bo­zia. www.cciail.ro

17-20.05: Uni­ver­sul Ca­sei Ta­le, Ti­mișoa­ra. www.cciat.ro

Înce­put de mai: Fes­ti­va­lul Gră­di­ni­lor, Si­biu. FB/Fes­ti­va­lu­lGra­di­ni­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.