Re­col­tă no­uă, eti­che­tă no­uă

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Cra­ma LILIAC a lan­sat no­ua eti­che­tă de vin a bran­du­lui yo­ung.LILIAC. Ace­as­ta a fost se­lec­ta­tă în ur­ma unui con­curs, es­te cre­ația stu­den­tei Mo­ni­ca Ju­ga­na­ru și re­pre­zin­tă atri­bu­te­le bran­du­lui: ur­ban, cool, li­ber. liliac.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.