Calendar de înflo­ri­re

Casa si Gradina - - PLANTE DRAGI -

Mar­tie-apri­lie: Iris reticulata. Flo­ri­le sunt de mai mul­te cu­lori, dar cel mai ușor de gă­sit sunt ce­le vi­o­let.

Apri­lie-mai: Iris pu­mi­la. Flo­ri­le apar suc­ce­siv, în fun­cție de va­ri­e­ta­te.

Apri­lie-mai: Iris cris­ta­ta. Al­be, al­bas­tre sau vi­o­let, flo­ri­le sunt ară­toa­se și abun­den­te, așa că fac im­pre­sie chiar da­că cresc doar 10-15 cm înă­lți­me.

Mai-iu­nie: Iris ger­ma­ni­ca. Flo­ri­le mari, par­fu­ma­te sunt foar­te po­pu­la­re, iar mul­ti­tu­di­nea cu­lo­ri­lor e ini­ma­gi­na­bi­lă, exis­tând pes­te 60.000 de va­ri­e­tăți.

Sfârși­tul lui mai-iu­nie: Iris si­bi­ri­ca. Ce­le mai co­mu­ne va­ri­e­tăți sunt va­riații pe vi­o­let sau alb.

Mai-iu­lie: Iris spu­ria. Pot ajun­ge la 2 m înă­lți­me.

Iu­nie-iu­lie: Iris en­sa­ta. Pre­fe­ră so­luri foar­te ume­de.

Au­gust-sep­tem­brie: va­ri­e­tăți de Iris ger­ma­ni­ca, toa­te cu înflo­ri­re re­pe­ta­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.