AME­NA­JĂRI LUMINOASE

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Ca­ra­co­le, un brand ame­ri­can de mo­bi­li­er pre­mi­um, îți pro­pu­ne pentru no­ul se­zon de va­ră ame­na­jări luminoase și so­fis­ti­ca­te, pentru de­co­ruri cu per­so­na­li­ta­te. Ast­fel, de­sig­ne­rii ame­ri­cani vin în întâmpi­na­rea ta cu fi­ni­sa­je me­ta­li­za­te sau per­la­te. Aces­tea, ală­turi de to­nuri dia­fa­ne de bej sau roz pal, vor con­tu­ra o ame­na­ja­re de­li­ca­tă și ela­bo­ra­tă în aceeași mă­su­ră. Bran­dul a fost adus în Ro­mânia de Dia­na Șu­cu în ur­mă cu trei ani, iar pentru a te fa­mi­lia­ri­za cu mo­bi­li­e­rul ame­ri­can poți vi­zi­ta show­roo­mul Ca­ra­co­le, am­pla­sat în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty, Ga­le­ri­i­le Mo­bex­pert.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.