UN NOU SHOWROOM CU OBIECTE CE­RA­MI­CE ŞI SANITARE

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Pe Ca­lea Do­ro­ba­nți­lor nr. 135-145 vei gă­si cel mai ma­re showroom mo­no­brand Por­ce­la­no­sa din Eu­ro­pa, re­a­li­zat împreu­nă cu un par­te­ner ro­mân. În cei peste 1 200 mp vei avea oca­zia să ve­zi ce­le mai noi co­le­cții de obiecte ce­ra­mi­ce și sanitare, une­le din­tre ele pur­tând sem­nă­tu­ri­le unor ar­hi­te­cți și de­sig­neri ce­le­bri, pre­cum Za­ha Ha­did, Fos­ter+Par­tners, Si­mo­ne Mi­che­li, Lu­is Vi­dal. Show­roo­mul Di­seño Por­ce­la­no­sa poa­te fi vi­zi­tat de luni până vi­neri, în in­ter­va­lul orar

10 AM – 6 PM și sâmbă­tă, în in­ter­va­lul orar 10 AM – 2PM.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.