TRACTOARE DE TUNS GAZON

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Bron­to vi­ne și în acest se­zon cu o no­uă li­nie a trac­to­rașe­lor de tuns gazon, pro­du­se de li­de­rul MTD. Li­nia WOLF EXPERT ALPHA a fa­mi­li­ei WOLF-Gar­ten EXPERT, trac­to­rașe­le de tuns gazon EXPERT ALPHA 95.180 H și EXPERT ALPHA 106.220, ri­di­că stan­dar­de­le îngri­ji­rii gră­di­ni­lor. Nu­mi­to­rul co­mun al trac­to­rașe­lor es­te tran­smi­sia hi­dros­ta­ti­că, de cea mai mo­der­nă teh­ni­că. Avan­ta­jul aces­tui sis­tem es­te con­tro­lul to­tal și con­ti­nuu al di­na­mi­cii trac­to­rașu­lui (atât vi­te­za, cât și sen­sul de de­pla­sa­re), de la o sin­gu­ră pe­da­lă, fă­ră am­breiaj sau schim­bă­tor de vi­te­ze. www.bron­to.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.