Su­pra­fețe me­ta­li­ce îngri­ji­te

Casa si Gradina - - PLANTE DRAGI -

Me­ta­lul se cu­răță de ru­gi­nă cu pe­ria de sârmă sau hârtie abra­zi­vă, de să­ruri, gră­si­mi, praf sau alte im­pu­ri­tă­ţi cu apă cu de­ter­gent, de res­turi de vop­sea ve­che cu pe­ria de sârmă, de­ca­pant sau cu jet de aer cald, apoi se de­gre­se­a­ză cu di­luant. Su­pa­fe­ţe­le me­ta­li­ce fe­roa­se (ce­le ca­re ru­gi­nesc) nu ne­ce­si­tă grun­du­i­re. Pe res­tul se apli­că un sin­gur strat de grund în con­di­ţii optime la 20°C şi umi­di­ta­te de ma­xi­mum 60%. Ci­tește mai mul­te in­for­mații des­pre îngri­ji­rea me­ta­lu­lui pe www.ham­me­ri­te.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.